5 thg 12, 2014

LẤN ĐẤT VÀ CHUYỆN TRUYỀN, NGHIÊN


 Chuyện Truyền có nhiều nhà đất, Nghiên không chịu trả nhà công vụ.
 Chuyện dân quê đánh, đâm chết người vì tí đất thật kinh.
Chuyện hai nhà giáp nhau xưa các cụ xác định mốc giới bằng cây duối, thời gian trôi đi kẻ tham phá mốc giới, bắt hàng xóm phải xây vòng vèo theo mốc giới họ tạo ra, họ lại khẳng định mốc giới cổ là cây duối cổ là mốc giới nằm cách đất của họ hơn nửa mét đất, lại to tiếng xúc phạm và vu cho người bị lấn đất là chiếm đất của họ. Tình thân, mình đã nhịn lui mốc theo lòng tham của họ, liệu họ đã vui?
 Lợi dụng chức, quyền để có nhà đất như Truyền, Nghiên... liệu họ có vui? Chuyện nhà, chuyện nước về đất khiến ai ưu tư về nhân tình thế thái?
Cây duối cổ chỉ là một nhánh của gốc chính đã được các cụ cắt đi khoảng 60 năm vẫn còn đây, mốc đây mà họ đòi khác đi để có lợi. Mốc của Truyền, Nghiên là lòng tự trọng của người đảng viên, là công dân gương mẫu cho dân theo, đây là kẻ xấu đã làm xói mòn lòng dân về chế độ. Không thể nhu như tôi, Dân và Đảng quyết giải quyết theo pháp luật với những kẻ coi thường pháp luật như Truyền, Nghiên để dân lành có sự công bằng?
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét