28 thg 9, 2014

NHÂN VIỆC BNG TA CÓ 9 THỨ TRƯỞNG.Vụ “lạm phát thứ trưởng” quán quân là Bộ Ngoại giao đang có 09 thứ trưởng.
Theo Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ, Việt Nam có 18 bộ và 04 cơ quan ngang bộ, với nhân sự cao cấp gồm: 01 thủ tướng, 05 phó thủ tướng, 22 bộ trưởng và 130 thứ trưởng, như vậy:130+22+5+1=156 vị quan cấp cao nhất trong chính phủ...+ các tổng cục trưởng, cục trưởng và tương đương, 64 chủ tịch TP, tỉnh và cấp phó, tổng là bao nhiêu? Mà kinh tế xã hội của ta như nay?

Việt Nam đang có đến mấy trăm tướng quân đội trong thời bình?.. Việc sử dụng tướng quân đội như thế nào trong tình đất nước hòa bình và nguy cơ chiến tranh luôn có thể với anh bạn Tàu (chứ không phải bọn tư bản giãy chết).
Có bao tướng công an? Việc sử dụng công an trong những trận tấn công vào bọn tội phạm nhiều trận mang tính phô trương lực lượng ví như: hơn trăm quân vây bắt anh em Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, Tiên Lãng mà không bắt được đối tượng trong cuộc. Nó thể hiện trình độ nghiệp vụ của cán bộ trong tác chiến, để lại hậu quả xấu cho dư luận xã hội về sử dụng bạo lực, đặc biệt với người nông dân tự phát chống đối một số cán bộ thoái hóa.

Lạm phát “tướng”, nay lạm phát “thứ trưởng” làm dân phát hoảng vì dân phải nuôi, tại sao nó lại phình to thế? việc thăng và sử dụng “tướng”, “thứ trưởng”  như thế nào? phải được luật hóa, luật phải được xây dựng khoa học, không được đẻ ra từ văn phòng máy lạnh?
Bộ chính trị có biết không? Tôi tin Đảng biết và phải điều chỉnh cho tổ chức chính phủ phù hợp với thế giới và tình hình kinh tế - xã hội Việt nam? Nếu không chúng ta đứng trước những thách của lòng dân và thế lực xấu đang ngày đêm muốn chúng ta không ổn định để chúng “béo cò”.

Nên nghiên cứu tổ chức chính phủ Mỹ,... Trung Quốc.
 Trung Quốc có thể chế giống Việt Nam nhưng dân số (1,3 tỷ), mà CP chỉ có 28 bộ và ủy ban: Bộ ngoại giao, Bộ quốc phòng, Ủy ban phát triển và cải cách nhà nước, Bộ giáo dục, Bộ khoa học công nghệ, Ủy ban công nghiệp khoa học công nghệ quốc phòng, Ủy ban dân tộc nhà nước, Bộ công an, Bộ an ninh quốc gia, Bộ kiểm tra, Bộ dân chính, Bộ tư pháp, Bộ nhân sự, Bộ lao động và đảm bảo xã hội, Bộ đường sắt, Bộ giao thông, Bộ tài nguyên lãnh thổ, Bộ xây dựng, Bộ thông tin viễn thông, Bộ thủy lợi, Bộ y tế, Bộ nông nghiệp, Bộ thương mại, Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình, Ngân hàng nhân dân Trung Quốc, Cơ quan kiểm toán.

Trung Quốc có 33 đơn vị hành chính cấp tỉnh (省级tỉnh cấp), không kể Đài Loan, gồm:
·                    Tỉnh (): có 22 đơn vị. Đài Loan (Trung Hoa Dân quốc) được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa coi là tỉnh thứ 23 của mình.
·                    Khu tự trị (自治区tự trị khu): có 5 đơn vị.
·                    Đặc khu hành chính (特別行政區đặc biệt hành chính khu): có 2 đơn vị.
·                    Thành phố trực thuộc trung ương  có 4 đơn vị. Tuy là thành phố nhưng vẫn có khu vực nông thôn trực thuộc dưới dạng các huyện ngoại thành. Điển hình như thành phố Trùng Khánh là nơi khu vực nông thôn rộng lớn hơn khu vực thành thị rất nhiều.
Quân đội TQ có nhiêm vụ nặng hơn QĐ VN là bành trướng nhưng đến tháng 7/2011, toàn bộ Quân Giải phóng chỉ có 191 vị tướng, theo Tân Hoa Xã.

Nhìn để so sánh liệu Ban tổ chức của Đảng, Bộ nội vụ của CP có giật mình, hay bảo mô hình CP của ta là phù hợp là văn minh?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét