22 thg 5, 2014

TA PHẢI LÀM GÌ TRƯỚC HOẠ BÀNH TRƯỚNG ĐẠI HÁN

Chủ nghĩa bành chướng bá quyền Đại Hán tồn tại từ hàng ngàn đời nay. 

Trung Hoa, nó không chỉ là kẻ thù của VN, mà ngay cả hiện nay nó cũng là kẻ thù của hầu hết các dân tộc sống trên giải đất Trung Hoa vì nó đã từng thâu tóm, chiếm đóng và đồng hoá hàng trăm các nước nhỏ sống trên giải đất Trung Hoa ngày nay, chỉ còn sót lại Việt Nam mảnh đất từ hơn ngàn năm bị chúng xâm lược, đồng hóa, nếu không phải lệ thuộc, triều cống… với cái mỹ từ “đồng chí” … rồi 16 chữ vàng, 4 tốt ngày nay. Nó làm một số người ở Ta đến nay còn mụ mị.

 Giàn khoan Hải Dương 981 đang trình ình ở biển Đông cùng hơn 100 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan, đâm,…tàu của Việt Nam nhằm làm chúng Ta nhụt trí, chúng sẽ chiếm toàn bộ biển Đông và đưa nước Ta vào vòng Bắc thuộc lần nữa chăng?

TA PHẢI LÀM GÌ TRƯỚC HOẠ BÀNH TRƯỚNG ĐẠI HÁN?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét