6 thg 2, 2014

PHẢI TRỊ BỌN THAM MƯU ĐỂU BÔI XẤU …VIỆC TRỒNG CÂY?Xưa:
Cụ Hồ trồng cây:

 


Thật đời thường mà vĩ đại.

Mấy hôm nay “mạng” ầm ĩ việc trồng cây xuân Giáp Ngọ của các vị lãnh đạo, có thật không? hay bọn phản động tạo ra nhưng ảnh này phát tán trên: Quê Choa…

Nay:
Người kế vị

 

Đếm trong khuôn hình khoảng 15 người, ngoài khuôn hình chưa tỏ là bao?

Tạm tính là 20 người thì:

1/ Tiền công 3.000.000 đ:

 Nếu đa số là cán bộ cao cấp tính: 9 triệu đồng/ tháng; 20 công x 300.000 đ/ ½ ngày = 3.000.000 đ.

2/ Tiền xe 1 ngày 17.500.000 đ:

20 người đi 5 xe ôtô, đi 100 km tạm tính: mỗi xe 15 l xăng x 22.000 đ x 5 xe = 3.300.000 đ, + lương 5 lái xe ( 5x 200.000đ) = ? đ, chưa tính khấu hao xe ôtô.

3/ Tiền cây: 500.000 đ.


4/ Tiền đón tiếp 7.250.000 đ

Gồm: Hội trường 3.000.000 đ, + nhân viên bảo vệ 30 người x 200.000 đ, + 10 cảnh vệ x 250.000 đ x 1/2 ngày = 5.250.000 đ.

5/ Chi khác: ?
Liệu trồng một cây có hết 28.200.000 đ? BỌN XẤU TẠM TÍNH VẬY.

NẾU THẤY TẠM ĐÚNG NÊN TRỊ BỌN THAM MƯU.

HÃY HỌC CỤ HỒ  TỪ CÁCH TRỒNG CÂY CHO NHÂN VĂN VÀ KHÔNG TỐN TIỀN CỦA DÂN.

TIỀN ẤY CỨU ĐƯỢC BAO NHIÊU NGƯỜI, HOẶC ĐẦU TƯ 
CHO TƯƠNG LAI?

Có phải học tập kiểu này?:

TBT Đảng Trung Quốc trồng cây to như TBT Trọng.
  

Vài cảnh trồng cây trên thế giới:

Thatcher cũng trình diễn.

Pope Benedict XVI trồng cây oliu ở với TT Israel Shimon Peres tại dinh ở Jerusalem

 May-2011- Obama-trồng cây ở Ireland - nhà Tổng thủ tướng ở Dublin

1 nhận xét:


  1. Có ông bảo xóa đi không ảnh hưởng? Tôi bảo hình ảnh và phép tính tiền tương đối theo thuyết gần tuyệt đối mà!

    Trả lờiXóa