1 thg 9, 2013

" ĐIÊN" Tổng thống Assad: 'Syria sẽ thắng Mỹ'.Làm sao vồ được tay Tổng thống Assad, để hỏi sao lại dùng vũ khí hóa học giết dân lành.

"Tổng thống Assad: 'Syria sẽ thắng Mỹ" - Tư duy của kẻ điên, của bọn ham quyền coi dân như trò chơi. Mấy tay đã đi đời với lời tuyên tương tự.
Chúng sẽ bị  nhân loại xử theo luật pháp văn minh.
Nên nhớ rằng quyền con người không bị hạn chế bởi vài kẻ độc tài & biên giới quốc gia!.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét