8 thg 4, 2013

TIÊN LÃNG,VỤ CƯỠNG CHẾ– VÌ THAM HAY NGU.... TA MẤT GÌ? Mấy ngày qua tòa Hải Phòng xử hai vụ liên quan đến miếng đất ở cửa biển huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

 Chúng Ta được, mất gì?

Bạn tôi bảo mất lòng Dân, đó là niềm tin về hệ thống pháp luật của Ta, nhiều mà không cụ thể hóa, không chặt nên thế lực xấu lách và lợi dụng luật để mưu lợi và phá Đảng, Nhà nước, hại Dân.

Lộ ra một số như đ/c To nói “bầy sâu” hưởng lòng tin, tiền thuế của Dân, cậy quyền Dân giao, cướp quyền, cướp của..., chính của người giao quyền, nuôi họ…

Dân được gì?

Nói với Đảng cần chỉnh sửa, chính sách... pháp luật, tinh gọn bộ máy Đảng & chính quyền cho văn minh, hợp đời sống của dân để đất nước phát trỉển, cái gì không còn hợp thì phải bỏ.

Lúc này Đảng cần tỏ rõ sức mạnh của Đảng để đổi mới đường lối hợp lòng Dân, hợp thời đại, loại bỏ “các con sâu lớn” nhằm cải hóa bầy sâu nhỏ, để từng nghị định, từng ngôi trường, từng con đường nhỏ…được xây dựng như các nước văn minh.

Loại ngay những “bầy sâu” đang hưởng lương cao, lộng quyền…tạo ra những chính sách, dự án… “máy lạnh” … phá Đảng, hại Dân, hại Nước để vinh thân phù gia! như mệnh lệnh của Tổ Quốc.
Vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng có dấu hiệu vừa tham lại vừa ngu.

Xử hai vụ án trên không nghiêm tức là "bầy sâu" này không coi ai ra gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét