1 thg 4, 2013

THI HÀNH MỘT HIỆP ƯỚC, THÊM NGỜ NHIỀU HIỆP ƯỚC KHI NƯỚC LỚN KÝ VỚI NƯỚC NHỎHiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ký tại thành phố Mát-xcơ-va ngày 03 tháng 11 năm 1978.
Tra trên Google mãi không thấy, hay Google rởm, máy tính rởm hay người tra rởm.
Chỉ tìm được:

CHỦ TỊCH NƯỚC
*******
CỘNG HỎA XÃ HỔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******
Số: 114-LCT
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1978

LỆNH
PHÊ CHUẨN HIỆP ƯỚC HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN BANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT
LỆNH CỦA CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ vào điều 64 của Hiến pháp năm 1959;
Căn cứ vào nghị quyết số 379-NQ/QHK6 ngày 29-11-1978 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,
Phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ký tại thành phố Mát-xcơ-va ngày 03 tháng 11 năm 1978.


CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tôn Đức Thắng

Theo trí nhớ của bạn tôi thì: Có điều “X” quy định: (nếu nước thứ 3 xâm phạm vào Việt Nam thì Liên Xô sẽ cứu…nôm na kiểu quê là thằng nào oánh Việt là Xô cứu và ngược lại), tôi hỏi mày nhớ đúng không, nó đáp sai lấy đầu tao làm bảo đảm, Tôi hỏi: lấy đầu tao làm bảo đảm nghĩa làm sao? Nó bảo: không phải nghĩ, tao nói như thực hiện hiệp định với các nước lớn mà!
Thực tế thi hành hiệp định trên đơn cử bạn tôi bảo:

Ngày 02 tháng 12 năm 1978, Ta phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ký tại thành phố Mát-xcơ-va ngày 03 tháng 11 năm 1978.

 Thế mà chưa đầy 65 ngày ( 17 tháng 2 năm 1979)  Trung Quốc xâm lược phía Bắc Việt Nam, giết người, hãm hiếp phụ nữ… tàn phá dã man các tỉnh biên giới phía Bắc.
Nếu Liên Xô cho  vài xe tăng tiến sát biên giới Xô _ Trung thì làm gì có việc:
 Ngày 17 tháng 2 năm 1979 Trung Quốc xâm lược phía Bắc Việt Nam, giết người, hãm hiếp phụ nữ… tàn phá dã man các tỉnh biên giới phía Bắc.
   
Rồi ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc bắn chìm 3 tàu vận tải, giết 64 hải quân củaViệt Nam và chiếm  bãi đá Colin, bãi đá Len Đao, bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
  
Hạm đội Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết ở Cam Ranh cách nơi chiến sự là bao. Nếu họ chỉ nổ máy là Trung Quốc cao chạy xa bay.

Nhưng bạn cũng không hành động như những điều đã ghi trong “Hiệp ước”

Chúng ta có mơ hồ về trò chơi của các nước lớn với Ta QUA CÁC HIỆP ƯỚC NGHE THẬT HOÀNH TRÁNG?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét