2 thg 11, 2012

ÔNG ĐINH LA THĂNG DÂN BIỂU GỘC NÊN TỪ CHỨC LÀ YÊU NƯỚC, THƯƠNG NÒI vì GIAO THÔNG THÀNH GIAO TẮCĐường quốc lộ số 1 mạch máu của giao thông Việt, thế mà mạch máu tắc trái tim Hà Nội có bị đau, tim ông Đinh La Thăng (ĐLT) có đau.
Vửa qua Thanh Hóa nhiều đoạn mạch máu tan hoang các hồng cầu chen chúc, tắc, khói bụi,…hồng cầu đầy tớ trong xe có điều hòa, không bụi, không nóng...mà vẫn kêu oái oai, hồng cầu chủ đi bộ, xe máy, đạp… mồm ngậm vì bụi.... không kêu được.
Quốc lộ vậy các loại lộ khác chắc không hơn?.
ĐLT liệu có lần nào đi nước ngoài, nếu đi rồi liệu có liêm sỉ trả lời các hồng cầu đang hít bụi đi qua Thanh Hóa, có biết thiêt hại về kinh tế, gây bệnh tật… cho các hồng cầu chủ đi đường và sống ven đường không?
Có phải hồng cầu đầy tớ tiền nhiệm đểu ĐLT để lại một đống nợ, đống hồng cầu tớ đểu … để mạch máu chủ tắc lâu thế này?
Hay ĐLT thăng bất tài, nếu bất tài ĐLT phải từ chức vì quốc nhục này, để cho hồng cầu đầy tớ mới giải quyết, để trong con mắt bạn quốc tế yêu thương giúp Ta, để các hồng cầu chủ chung với bạn quốc tế cho dân Ta vượt qua cái giao tắc xoa đi cái quốc nhục này.
ĐLT hãy từ chức đi đó là yêu nước, thương nòi. Hỡi Đinh La Thăng!.

2 nhận xét:

  1. Cương quyết phản đối ,.Cũng lề trái nói Phương Uyên là yêu nước . Hô hào Dinh lảo từ chức là yêu nước có khác nào bảo lão Đinh đây là tay sai cho thế lực thù địch à ? Đinh lão từ chức,Đinh lão yêu nước để Đinh lão vào tù à .Đinh lão từ chức thì thiếu người chăm lo cho đồng chí X ,sẽ làm mất ổn định chính trị xã hội nghe chưa

    Trả lờiXóa