29 thg 3, 2010

HUYNH ĐỆ

Bố mẹ tôi sinh được 10 anh em:
1- A Nguyễn Công Bia, sinh năm C. Dần mất 17/2/Nhâm Thìn.(theo tài liệu của bà Hở, bà Lừng).
2- A Nguyễn Công Hảo, sinh năm Nhân Thìn mất năm Giáp Ngọ không nhớ ngày mất
Tháng 2/ Canh Dần tôi khắc bia cho hai anh Bia, Hảo và em Nguyên. Định đến lễ Thanh Minh năm C. Dần sẽ gắn vào ba ngôi mộ tôi tự tạo tại khu lăng mà tôi xây nhận vào năm B. Tuất khi mẹ Vũ Thị Sau mất đã táng tại đó để ghi nhớ anh em đã khuất khi còn nhỏ và mong Càn Khôn, Thánh Thần, Tổ Tiên họ Nguyễn Công độ cho anh em có nơi lương tựa xung quanh mẹ tôi. Nghĩ đến huynh đệ lòng tôi thương cảm trào dâng cho phận của huynh đệ đã sớm quy tiên.

3- C Nguyễn Thị Dịu sinh năm Giáp Ngọ
4- Nguyễn Công Kha sinh năm Đ. Dậu
5- E Nguyễn Thị Lan sinh năm K. Hợi mất năm Đ. Sửu 1997,lấy Diệp Quế Dũng ở Cẩm Thịnh, Thị Xã Cẩm Phả, Q. Ninh, sinh 2 con: Hùng sinh năm G.Tý, Cường sinh .
6- E Nguyễn Thị Quỳnh sinh năm Q. mão
7- E Nguyễn Thị Quynh sinh năm G. Thìn
8- E Nguyễn Thị Thoa sinh năm Bính ngọ
9- E Nguyễn Công Quân sinh năm C.Tuất
10- E Nguyễn Công Nguyên sinh năm Q. Sửu mất năm Quý Sửu không nhớ ngày mất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét