15 thg 4, 2014

VĂN CÚNG GIA TIÊN PHÙ HỘ THI LẤY ĐƯỢC BẰNG LÁI OTO

Văn cúng ngành 2 họ Nguyễn Công  Trà Phương
                                                                    
Kính lạy:

 - Càn Khôn, Thiên thần, Thổ địa, Thành hoàng làng Trà Phương: Thiên Thần Vọng Hào; Thái Hoàng Thái Hậu họ Vũ, Đại Vương Linh Quy.

-  Tổ Tiên họ Nguyễn Công , tổ tiên họ ngoại…..

Hôm nay là ngày …… tháng …… Năm…… …… …….
Hậu sinh Tạ Thu Hằng sinh quán:  ……….. nay ở :              ………………..
đồng gia quyến kính dâng lễ mọn lòng thành tưởng nhớ đến công lao trời biển của………..

Thiết nghĩ tiền nhân vắng xa trần thế, không thấy âm dung.

Năm qua tháng lại ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Ngày nay Cát Kỵ, hậu sinh đồng gia quyến, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng tới hương linh họ Nguyễn Công  Trà Phương
Mộ phần táng tại nghĩa trang nhân dân Mả Vối, Trà Phương thôn, Kiến Thụy huyện, Hải Phòng thành, Việt Nam quốc

Hậu sinh Tạ Thu Hằng Cúi xin hương linh tổ tiên họ Nguyễn Công  Trà Phương , giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, hưng long thịnh vượng.

Hậu sinh đồng gia quyến kính mời hương linh thượng tổ Nguyễn Công Tiến và phu nhân cùng các vị tiên linh ba chi:

    Nguyễn Công  Đạt và Phu nhân; -    Nguyễn Công  Trình và phu nhân Nguyễn thị Cuối; -   Nguyễn Công  Sự và phu nhân Nguyễn Thị Kha.

Hậu duệ chi thứ hai:    Nguyễn Công  Vưu và phu nhân Nguyễn thị Lượng; Nguyễn Công  Hậu và phu nhân Nguyễn thị Cuối; Nguyễn Công Cửu chân linh.

Đời thứ tư:   Nguyễn Công  Lơi cùng nhị vị phu nhân Nguyễn Tơ và Nguyễn Thị Mích;  Nguyễn Công Chương chân linh; Nguyễn Công  Bẩm và phu nhân Ngô Thị Tửu; Nguyễn Công  Loan và phu nhân Nguyễn Thị Loan.

Đời thứ 5:    Nguyễn Công  Liệu và phu nhân Nguyễn Thị Thoi; Nguyễn Công  Thức và phu nhân Nguyễn Thị Ngải; Nguyễn Công  Trước và phu nhân Nguyễn Thị Nề; Nguyễn Công  Bậc và phu nhân Nguyễn Thị Quẩn; Nguyễn Công  Sẹo và phu nhân.

Đời thứ 6:    Nguyễn Công  Song chân linh; Nguyễn Công  Cồ chân linh; Nguyễn Công  Vãn cùng nhị vị phu nhân Ngô Thị Bất và Trần Thị Nuôi; Nguyễn Công  Miêng chân linh; Nguyễn Công  Soạn và phu nhân Vũ Thị Chiệc; Nguyễn Công  Loạt chân linh.

 Hậu sinh đồng gia quyến kính mời hương linh Tổ ngoại Bùi Văn Nhưỡng và phu nhân Nguyễn Thị Bợ nguyên quán Phương Đôi thôn, Thụy Hương xã, Kiến Thụy huyện, Hải Phòng thành, Việt Nam quốc  cùng hậu duệ của hai cụ

Đời thứ 7: Nguyễn Công  Hoãn; Nguyễn Công  Hoạt; Nguyễn Công  Hồng; Nguyễn Công  Kín và phu nhân Ngô Thị Súy; Nguyễn Công  Cán và phu nhân Bùi Thị Đớt; Nguyễn Công  Phải và phu nhân Nguyễn Thị Nuôi…

Đời thứ 8: Nguyễn Công  Đoán và phu nhân Phạm Thị Đông.

Hậu sinh Hậu sinh Tạ Thu Hằng, đồng gia quyến kính mời các vị Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Huynh Đệ, Cô Di, Tỷ Muội và toàn thể các Hương linh gia tiên không tường tên tuổi đồng lai thượng hưởng.

Đồng kính mời Đời thứ 9:  huynh: Nguyễn Công  Bia, Nguyễn Công  Hảo, đệ Nguyễn Công  Nguyên đồng lai thượng hưởng.

Hậu sinh Tạ Thu Hằng …… đồng gia quyến kính mời Thần Linh, Thổ địa, Thổ Công, Táo Quân và chư vị Linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng.
Hậu sinh đồng gia quyến kính mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ, đất này cùng thượng hưởng.

Hậu sinh Tạ Thu Hằng đồng gia quyến lễ bạc tâm thành, cúi xin bề trên phù hộ độ trì được bình an.
Ngày mai là ngày Đinh Tỵ hậu sinh Tạ thị Hằng thi lái xe tại….Lòng thành kính xin bề trên anh linh giúp cho hậu sinh Tạ Thu Hằng vào thi bình tĩnh, lái xe an toàn, di chuyển làn đường tất phải xinhan, đèn đỏ dừng luôn, lùi chuồng đúng chỗ, khi tăng tốc độ vào số nhịp nhàng, về điểm cuối cùng xinhan bên phải, thế là đủ điểm được bằng lái xe.

Thành tâm cầu các hương linh họ Nguyễn Công thượng hưởng hưởng, ban cho hậu phúc lành.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin thấu tỏ.
-Cẩn cáo

Năm lạy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét